3,000,000 ریال

تنظیم اولیه‌ی سرور
هر سرور میزبانی وب، نیاز به تنظیمات اولیه دارد.

اگر مایل هستید این تنظیمات را ما انجام دهیم، این سرویس را سفارش دهید.