800,000 ریال
ماهانه
800,000 هزینه تنظیم
Reseller-01
نمایندگی

20 گیگابایت فضا و 200 گیگابایت تبادل داده ماهانه و 30 مشتری
400,000 ریال
ماهانه
800,000 هزینه تنظیم
Reseller-02
نمایندگی

۱۰.۰۰۰ مگابایت فضا و ۱۵۰ گیگابایت تبادل داده ماهانه و ۱۵مشتری

Powered by WHMCompleteSolution